We stand with Ukraine. 🇺🇦

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
ДГEА-С, ДГЕА-SO4
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, мкг/мл, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, мкг/л , мг/л

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-S) - це стероїдний гормон, який виробляється з попередника холестерину в ретикулярній зоні та широкій фасції кори надниркових залоз. Визначення підвищених значень ДГЕА-S є важливою допомогою в діагностиці гірсутизму та вірилізму. Окрім диференціальної діагностики гірсутизму та вірилізму, показаннями до визначення цього показника є всі форми андрогенізації, гіперпролактинемія, синдром полікістозних яєчників та виключення пухлини кори надниркових залоз, що продукує андрогени. ДГЕА-S має слабку андрогенну активність, але може метаболізуватися до більш активних андрогенів, таких як андростендіон і тестостерон, які можуть опосередковано викликати гірсутизм і вірилізм.

Починаючи з 7-річного віку спостерігається підвищення рівня дегідроепіандростерон-сульфату, який потім поступово після 30 років знову починає знижуватися. Клінічне значення має лише підвищена концентрація ДГЕА-S; іншими факторами, які можуть спричинити надлишкову продукцію ДГЕА-S, є генетичні дефекти ферментів кори надниркових залоз (адреногенітальний синдром), гіперплазія кори надниркових залоз, а також пухлини, що продукують андрогени.

Швидкість секреції дегідроепіандростерон-сульфату в кров лише трохи перевищує швидкість, що спостерігається для ДГЕА. Внаслідок того, що період напіврозпаду DHEA-S становить приблизно 1 день, рівень DHEA-S приблизно в тисячу разів вищий. Дегідроепіандростерон-сульфат відносно міцно зв'язаний з альбуміном, лише невелика його частина не зв'язана з білками, і зовсім не зв'язаний з глобуліном, що зв'язує статеві гормони (SHBG). Завдяки своїй високій концентрації та низькій між- та внутрішньодобовій варіабельності, дегідроепіандростерон-сульфат є чудовим індикатором вироблення андрогенів корою надниркових залоз.

Разом з тестостероном аналіз на дегідроепіандростерон-сульфат є аналізом вибору для початкових скринінгових тестів, щоб визначити, чи підвищені показники андрогенів при гірсутизмі. Приблизно 84 % жінок, які страждають на гірсутизм, мають підвищений рівень андрогенів. Основна мета цього - виключити наявність пухлин, що виробляють андрогени (з кори надниркових залоз або яєчників). Пухлинними показниками у жінок вважаються значення, що перевищують 700 мкг/дл ДГЕА-S.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, мкг/мл, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, мкг/л , мг/л.