We stand with Ukraine. 🇺🇦

Дигітоксин

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Кристодигін, дигіталін, ланатоксин
Одиниці вимірювання
нмоль/л, нг/мл, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%

Дигітоксин належить до сімейства стероїдних кардіоактивних глікозидних препаратів, які чинять позитивний інотропний ефект шляхом підвищення внутрішньоклітинної концентрації Са2+ в клітинах серцевого м'яза.

Було обговорено декілька молекулярних механізмів дії препарату, найбільш поширеним з яких є те, що дигітоксин діє шляхом зв'язування та інгібування мембранозв'язаної Na+ /K+ -АТФази, що в кінцевому підсумку підвищує внутрішньоклітинну концентрацію Са2+. В результаті збільшується як здатність серця скорочуватися, так і амплітуда його скорочень, що призводить до транспортування більшого об'єму крові з кожним ударом серця.

Дигітоксин застосовують для лікування серцевої недостатності. Додаткові показання включають лікування вираженої артеріальної гіпертензії у пацієнтів похилого віку, у передопераційному періоді у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з коронарною недостатністю, а також для лікування стенокардії у пацієнтів зі збільшеним серцем і тенденцією до підвищення діастолічного тиску в шлуночках. Дигітоксин протипоказаний пацієнтам з тяжкою шлуночковою аритмією та деякими формами перикардиту.

Терапевтичний діапазон дигітоксину становить приблизно 10-25 нг/мл (13-33 нмоль/л), при цьому 30 нг/мл (39 нмоль/л) є порогом токсичності. Загалом, дигітоксин має набагато сильніше зв'язування з білками, ніж дигоксин. Оскільки дигітоксин має довгу фазу розподілу, зразки крові слід брати через 5-6 годин після останнього прийому препарату.

Оскільки дія наперстянки залежить від ряду факторів, терапевтичний і токсичний діапазони концентрацій можуть перекриватися. Тому значення в сироватці крові слід інтерпретувати лише в контексті всієї клінічної картини.

Дигітоксин виводиться з організму з періодом напіввиведення 6-8 днів. Він метаболізується переважно у печінці. У цьому процесі дигоксин утворюється приблизно з 10 % введеної дози. Приблизно 30 % введеного дигітоксину виводиться нирками.

Визначення концентрації дигітоксину в сироватці крові показане, наприклад, для моніторингу терапії наперстянкою, для контролю режиму дозування пацієнта, для підтвердження підозри на інтоксикацію, а також у пацієнтів, у яких на електрокардіограмі не було виявлено ефекту дигітоксину.

Референтні інтервали

У літературі вказується, що середній терапевтичний рівень дигітоксину в сироватці крові становить 13-33 нмоль/л або 10-25 нг/мл.

Оскільки терапевтичний і токсичний рівні в сироватці крові можуть перекриватися, для уточнення можливої інтоксикації наперстянкою необхідно проводити моніторинг рівнів глікозидів, а також враховувати клінічні дані.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Дигітоксин - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нмоль/л, нг/мл, мкг/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%.