We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Title Units of measurement
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) пмоль/л, пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/л
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) с, сек
Аланін (Ala) мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Алкогольдегідрогеназа (ADH) нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Альбумін ммоль/л, мкмоль/л, г/л, г/дл, г/100мл, г%, мг/мл
Альдолаза нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Альдостерон нмоль/л, нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл
Альфа-1-антитрипсин ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл
альфа-1-кислий глікопротеїн ммоль/л, мкмоль/л, g/L, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл
Альфа-1-мікроглобулін мкмоль/л, нмоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл
Альфа-фетопротеїн (АФП) мкг/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/мл, МО/мл
Аміак (NH3) мкмоль/л, мкг/дл, мкг/100мл, мкг%, мкг/мл, мкг/л, мг/л
Амілаза (альфа-Амілаза) нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Амілаза панкреатична нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Андростендіон нмоль/л, нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л
Антидіуретичний гормон (вазопресин) пмоль/л, нг/л, нг/дл, нг/100мл, нг%, пг/мл
Антимюллерів гормон (АМГ) пмоль/л, нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, пг/мл
Антистрептолізин O (ASLO) МО/мл, Од/мл, кОд/л, кМО/л
Антитіла до рецептора ТТГ (Anti-TSHR) мМО/мл, МО/л
Антитіла до тиреоїдної пероксидази (АТ-ТПО) МО/мл, кМО/л
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ) МО/мл, кМО/л
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (anti-CCP) Од/мл, кОд/л
Антитромбін III активність %, Од/мл, кОд/л, частка
Аполіпопротеїн A1 ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл
Аполіпопротеїн В ммоль/л, мкмоль/л, г/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл
Аргінін (Arg) мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%
Асоційований з вагітністю протеїн А плазми (PAPP-A) мМО/л, мкМО/мл, МО/л, мМО/мл
Аспарагін (Asn) мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%
Аспарагінова кислота (Asp) мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) нкат/л, мккат/л, нмоль/(с•л),мкмоль/(с•л), Од/л, МОд/л, мкмоль/(хв•л), мкмоль/(година•л), мкмоль/(година•мл)
Ацетамінофен (Парацетамол) мкмоль/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мг/мл, мкг/мл
Ацетон ммоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%
Ацетооцтова кислота (ацетоацетат) ммоль/л, мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%