We stand with Ukraine. 🇺🇦

Альфа-1-мікроглобулін

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Альфа-1-мікроглобулін (A1M), α1-мікроглобулін
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, нмоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл

Альфа-1-мікроглобулін (α1-М) - це низькомолекулярний, рН-стабільний глікопротеїн. Він має молярну масу 30000 дальтон і синтезується гепатоцитами та лімфоцитами. Майже повністю фільтрується в клубочках, приблизно 99,8 % реабсорбції та катаболізму відбувається в проксимальних канальцях. Підвищена екскреція α1-мікроглобуліну при канальцевій протеїнурії свідчить про знижену канальцеву реабсорбцію за нормальних умов клубочкової фільтрації. Ця форма протеїнурії характерна для хронічної інтерстиціальної нефропатії, а також для гострих і хронічних канальцевих ушкоджень, спричинених ендогенними та екзогенними канальцевими токсинами. При нирковій недостатності рівень цього мікропротеїну в плазмі підвищується вже на ранній стадії. Гіперфільтрація білка в залишковому нефроні спричиняє підвищену ниркову екскрецію, оскільки здатність до реабсорбції перевищується (надлишкова протеїнурія). альфа 1-мікроглобулін можна використовувати як маркер для діагностики тубуло-інтерстиціальної нефропатії, наприклад, на ранній стадії або виключити її з високим ступенем вірогідності; межа виявлення становить приблизно 10-20 мг/л (333-666 нмоль/л). Також можна виключити гострі та хронічні форми канальцевої недостатності (всі форми первинного та вторинного синдрому Фанконі), інтоксикацію важкими металами, нефротоксичні побічні ефекти лікарських засобів та реакції відторгнення після трансплантації нирки.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Альфа-1-мікроглобулін - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, нмоль/л, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%, мкг/мл.