We stand with Ukraine. 🇺🇦

Онкомаркер - протеїн S100

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
S100 protein маркер меланоми, маркер ураження ЦНС
Одиниці вимірювання
нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л

Протеїн S100 - це невеликий димерний білок з молекулярною масою приблизно 10,5 кД, який належить до мультигенної родини кальційзв'язуючих білків. S100A1 (α) і S100B (β) були першими описаними членами, спочатку виділеними у вигляді нефракціонованої суміші Муром з мозку великої рогатої худоби і названими S100 на честь їх розчинності в 100% насиченому розчині сульфату амонію. На сьогоднішній день ідентифіковано щонайменше 21 різних членів родини S100.

S100A1 і S100B переважно експресуються клітинами центральної нервової системи, переважно астрогліальними клітинами, але також експресуються в клітинах меланоми і в деякій мірі в інших тканинах. Функціональний білок, який складається з гетеро- або гомодимерів А1 і В, залучений до різноманітних внутрішньо- і позаклітинних регуляторних активностей.

У пацієнтів, які страждають на злоякісну меланому, особливо на II, III і IV стадії, підвищений рівень протеїну S100 в сироватці крові може свідчити про прогресування захворювання. Серійні вимірювання можуть бути корисними для подальшого спостереження та моніторингу успіху терапії у таких пацієнтів. Крім того, рівень протеїну S100 підвищується у спинномозковій рідині та вивільняється у периферичній крові після різноманітних церебральних уражень. Протеїн S100 можна виявити у пацієнтів з церебральними ушкодженнями, спричиненими кількома подіями, наприклад, черепно-мозковими травмами або інсультом.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Онкомаркер - протеїн S100 - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  нг/мл, нг/дл, нг/100мл, нг%, нг/л, мкг/л.