We stand with Ukraine. 🇺🇦

Плацентарний фактор росту людини (PlGF)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Фактор росту плаценти людини (PlGF) діагностика прееклампсії
Одиниці вимірювання
пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/лL

Аналіз плацентарного фактору росту людини (PlGF) використовується в поєднанні з аналізом  sFlt-1 (розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1, також відома як рецептор VEGF-1)  для визначення співвідношення sFlt-1/PlGF. Співвідношення sFlt-1/PlGF призначене для використання в якості допоміжного методу діагностики прееклампсії в поєднанні з іншою діагностичною та клінічною інформацією. Крім того, співвідношення sFlt-1/PlGF призначене для використання в якості допоміжного засобу для короткострокового прогнозування прееклампсії (виключення і включення) у вагітних з підозрою на прееклампсію в поєднанні з іншою діагностичною та клінічною інформацією.

Прееклампсія (ПЕ) - це серйозне ускладнення вагітності, що характеризується артеріальною гіпертензією та протеїнурією після 20 тижнів гестації. Прееклампсія зустрічається у 3-5 % вагітностей і призводить до значної материнської та плодової або неонатальної смертності та захворюваності. Клінічні прояви можуть варіювати від легких до тяжких форм; прееклампсія все ще залишається однією з провідних причин захворюваності та смертності плода і матері.

Прееклампсія виникає внаслідок вивільнення з плаценти ангіогенних факторів, які індукують дисфункцію ендотелію. Сироваткові рівні PlGF (плацентарний фактор росту) і sFlt-1 (розчинна fms-подібна тирозинкіназа-1, також відома як рецептор VEGF-1) змінюються у жінок з прееклампсією. Більше того, циркулюючі рівні PlGF і sFlt-1 можуть відрізнити нормальну вагітність від прееклампсії ще до появи клінічних симптомів. При нормальній вагітності проангіогенний фактор PlGF зростає протягом перших двох триместрів і знижується з наближенням терміну вагітності. На противагу цьому, рівень антиангіогенного фактора sFlt-1 залишається стабільним на ранніх і середніх стадіях вагітності і неухильно зростає до кінця терміну. У жінок, у яких розвивається прееклампсія, рівень sFlt-1 вищий, а рівень PlGF нижчий, ніж при нормальній вагітності.

Доведено, що співвідношення sFlt-1 до PlGF є кращим предиктором прееклампсії, ніж кожен з цих показників окремо. Співвідношення sFlt-1/PlGF видається надійним інструментом для розрізнення різних типів гіпертензивних розладів, пов'язаних з вагітністю. Крім того, sFlt-1/PlGF має потенційне значення як прогностичний параметр при ПЕ і може бути корисним для прогнозування прееклампсії та пов'язаних з нею несприятливих наслідків, стратифікації ризику та лікування.

У першому триместрі вагітності пропонується проводити скринінг з використанням PAPP-A та плацентарного фактору росту для виявлення ризику ранньої прееклампсії.

Таким чином, концентрації PlGF і sFlt-1, виміряні за допомогою імуноферментного аналізу в материнській крові, покращують діагностичні можливості при прееклампсії, які включають клінічні симптоми, протеїнурію і допплерометрію маткових артерій.

Плацентарний фактор росту (PlGF) при серцево-судинних захворюваннях: PlGF може бути виявлений у нормальних невагітних жінок на низьких рівнях. Підвищений рівень PlGF може бути виявлений у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями як показник атеросклерозу мікро- і макросудин і як ознака патологічного ангіогенезу. Крім того, було показано, що PlGF є незалежним предиктором серцево-судинної захворюваності та смертності у пацієнтів з цукровим діабетом 1-го та 2-го типу.

SI units Conversion Calculator. Convert Плацентарний фактор росту людини (PlGF) level to пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/лL . Clinical laboratory units online conversion from conventional or traditional units to Si units. Table of conversion factors for Плацентарний фактор росту людини (PlGF) unit conversion to пг/мл, пг/дл, пг/100мл, пг%, пг/л, нг/лL .