We stand with Ukraine. 🇺🇦

Гліцин (Gly)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Аміноетанова кислота, Амінооцтова кислота, Глікокол
Одиниці вимірювання
мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%

Гліцин - найпростіша амінокислота, що синтезується в організмі, і єдина амінокислота, яка не є оптично активною, оскільки не має стереоізомерів (будь-який з групи ізомерів [сполук з однаковою молекулярною формулою, але різною структурною формулою], в яких атоми з'єднані в однаковому порядку, але відрізняються просторовим розташуванням). Гліцин необхідний для синтезу нуклеїнових кислот, жовчних кислот, білків, пептидів, пуринів, АТФ, порфіринів, гемоглобіну, глутатіону, креатину, жовчних солей, глюкози, глікогену та інших амінокислот. Печінка використовує гліцин для детоксикації сполук і синтезу жовчних кислот. Гліцин має солодкий смак і використовується як підсолоджувач/підсилювач смаку. Гліцин є гальмівним нейромедіатором у центральній нервовій системі (ЦНС), є комплексоутворювачем металів, уповільнює м'язову дегенерацію, покращує накопичення глікогену та сприяє загоєнню.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Гліцин (Gly) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  мкмоль/л, мкг/мл, мг/л, мг/дл, мг/100мл, мг%.