We stand with Ukraine. 🇺🇦

Онкомаркер СА 72-4

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Раковий антиген 72-4, антиген TAG 72, вуглеводний антиген 72-4
Одиниці вимірювання
Од/мл, кОд/л

Аналіз CA 72-4, зокрема, слугує допоміжним засобом у терапевтичному моніторингу карцином шлунка та яєчників. Пухлинно-асоційований глікопротеїн (TAG) 72, також відомий як CA 72-4 - це муциновий білок з високою молекулярною масою (приблизно 200-400 кД), який міститься на поверхні багатьох ракових клітин, включаючи клітини шлунка, яєчників, молочної залози, товстої кишки і підшлункової залози. Конструкція антитіл, спрямована проти TAG 72, була запропонована як протипухлинний засіб проти раку яєчників і простати.
Підвищені рівні в сироватці крові переважно виявляються у пацієнтів з раком шлунка, але також можуть бути виявлені при деяких незлоякісних захворюваннях, таких як пневмонія, панкреатит, цироз печінки та кісти яєчників. Найважливішою перевагою СА 72-4 є його здатність розрізняти злоякісні та доброякісні захворювання шлунка та яєчників.
Рак шлунка та яєчників:
Для раку шлунка діагностична чутливість СА 72-4 становить 33 %.7 Моніторинг лікування та перебігу захворювання у пацієнтів з раком шлунка та яєчників є основним показанням для застосування СА 72-4. Після хірургічного втручання рівень СА 72-4 повертається до норми і залишається в межах нормального діапазону у випадках, коли пухлинна тканина більше не присутня. 
Повідомляється про діагностичну чутливість 47-76 % при карциномі яєчників. Особливо для муцинозного раку яєчників діагностична чутливість СА 72-4 вища, ніж у СА 125.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Онкомаркер СА 72-4 - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  Од/мл, кОд/л.