We stand with Ukraine. 🇺🇦

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)

ОДИНИЦІ СІ (рекомендовано)

УМОВНІ ОДИНИЦІ* Одиниці СІ є рекомендованим методом представлення результатів клінічних лабораторних досліджень.

Синонім
Частковий тромбопластиновий час (PTT), aPTT; APTT
Одиниці вимірювання
с, сек

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) був вперше описаний Langdell et al. Він використовується для скринінгу відхилень у внутрішньому (фактори XII, XI, IX, VIII) та загальному (фактори II, V, X та фібриноген) шляхах згортання крові. Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) може бути призначений як частина передопераційної оцінки схильності до кровотеч, особливо якщо операція пов'язана з підвищеним ризиком крововтрати або якщо у пацієнта в анамнезі є кровотечі. АЧТЧ також використовується для моніторингу терапії нефракціонованим гепарином (НФГ). Подовження АЧТЧ також спостерігається під час пероральної антикоагуляційної терапії, після введення інгібіторів тромбіну, таких як гірудин, аргатробан, або коли присутні циркулюючі антикоагулянти проти фактора згортання крові. Захворювання печінки або споживча коагулопатія можуть призвести до подовження результатів АЧТЧ. Укорочені результати АЧТЧ асоціюються з гіперкоагуляцією. Наявність неспецифічних інгібіторів, таких як вовчакові антикоагулянти, може подовжити АЧТЧ.

Онлайн калькулятор для конвертації кількісних результатів лабораторних аналізів. Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) - переведення, перетворення, перерахунок із загальноприйнятих або традиційних одиниць виміру в одиниці СІ. Таблиця з коефіцієнтами перерахунку результатів дослідження:  с, сек.