We stand with Ukraine. 🇺🇦

Clinical chemistry

Idioma
Inglés
17-Hidroxiprogesterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Ácido fólico (Vitamina B9) pmol/l, nmol/l, ng/ml, ng/dl, ng/100ml, ng%, ng/l, µg/l
Acido úrico mmol/L, µmol/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/L, µg/mL
ACTH - Hormona adrenocorticotropa pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Alanina aminotransferasa (ALT) nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Albúmina mmol/L, µmol/L, g/L, g/dL, g/100mL, g%, mg/mL
Alcohol etílico (Etanol) mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Aldosterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL
Alfa-1-Glucoproteína ácida mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Alfa-1‑antitripsina mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Alfa-fetoproteína (AFP) µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL, IU/mL
Alfa1‑microglobulina (α1‑M) µmol/L, nmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Amilasa nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Amilasa pancreática nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Amoníaco (NH3) µmol/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/mL, µg/L, mg/L
Androstenodiona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Anticuerpo anti-péptido cíclico citrulinado (anti-CCP) U/mL, kU/L
Anticuerpo contra la tiroglobulina (anticuerpo anti-Tg) IU/mL, kIU/L
Anticuerpos contra el receptor de la TSH (Anti-TSHR) mIU/mL, IU/L
Anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (Anti‑TPO) IU/mL, kIU/L
Antígeno prostático específico (PSA Total) ng/ml, ng/dl, ng/100ml, ng%, ng/l, µg/l
Antígeno prostático específico libre (PSA Libre) ng/ml, ng/dl, ng/100ml, ng%, ng/l, µg/l
Apolipoproteína A-1 mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Apolipoproteína B mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
ASLO (Antiestreptolisina O) IU/mL, U/mL, kU/L, kIU/L
Aspartato aminotransferasa (AST) nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
beta - CrossLaps - Productos de degradación del colágeno de tipo I ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL
beta 2‑microglobulina (β2‑M) nmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL, ng/ml, µg/L
Bicarbonato (HCO3-) µmol/L, mmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL, mEq/L
Bilirrubina directa mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Bilirrubina Total mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
CA 125 (Antígeno carbohidrato 125) U/mL, kU/L
CA 15-3 (Antígeno carbohidrato 15-3) U/mL, kU/L
CA 19-9 (Antígeno carbohidrato 19-9) U/mL, kU/L
CA 72-4 (Antígeno de cáncer 72-4) U/mL, kU/L
Calcio (Ca) mmol/L, µmol/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/L, µg/mL, mEq/L
Calcitonina (hCT) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Carcinoma de células escamosas (SCC) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
CEA - Antígeno carcinoembrionario) µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL
Ceruloplasmina mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Cistatina C mg/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, µg/ml
CK‐MB mass - Creatina quinasa, isoenzima MB ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Cobre (Cu) µmol/L, µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L , mg/L
Colesterol HDL - Colesterol de lipoproteínas de alta densidad mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colesterol LDL - Colesterol de lipoproteínas de baja densidad mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colesterol Total mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colinesterasa nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Complemento C3 g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Complemento C4 µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Cortisol nmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL