We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Título Unidades de medida
Teofilina µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Testosterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Testosterona libre pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Tiempo de Protrombina (TP) s, seg
Tiempo de Quick (Tiempo de Protrombina) %, Ratio, Fraction
Tiempo de trombina (TT) s, seg
Tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT) s, seg
Tiroglobulina (Tg) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Tirosina (Tyr) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Tiroxina (T4 total) nmol/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL, µg/L
Tiroxina libre (FT4) pmol/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL, ng/mL
Tobramicina µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Transferrina µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Treonina (Thr) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Triglicéridos mmol/L, µmol/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/L, µg/mL
Triptófano (Trp) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Triyodotironina (T3) nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Triyodotironina libre (FT3) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, ng/dL, ng/L
Troponina (TnI) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Troponina T (TnT) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
TSH - Hormona estimulante del tiroides µIU/mL, mIU/L