We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Título Unidades de medida
P1NP total - Propéptido aminoterminal del procolágeno total de tipo 1 µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL
Péptido C pmol/L, nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Pirrolisina (Pyl) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Plaquetas 10^9/L, G/L, Gpt/L, células/L, 10^3/µL, 1000/µL, 10^3/mm^3, 1000/mm^3, K/µL, K/mm^3, células/µL, células/mm^3
Potasio (K) mmol/L, mEq/L
Prealbúmina µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Procalcitonina (PCT) µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL
Progesterona pmol/L, nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
ProGRP - Precursor del péptido liberador de gastrina pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Prolactina (PRL) μIU/mL, mIU/L, μg/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%
Prolina (Pro) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Propéptido natriurético de tipo B N-terminal (NT‐proBNP) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Proteína C reactiva nmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL, g/L
Proteína catiónica de eosinófilos (ECP) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A) mIU/L, µIU/mL, IU/L, mIU/mL
Proteína que se une al lipopolisacárido (LBP) mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Proteína transportadora del factor de crecimiento insulinoide (IGFBP-3) µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L , mg/L
Proteínas totales g/l, g/dl, g/100ml, g%, mg/ml
PTH intacta - Hormona paratiroidea pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L