We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Título Unidades de medida
CA 125 (Antígeno carbohidrato 125) U/mL, kU/L
CA 15-3 (Antígeno carbohidrato 15-3) U/mL, kU/L
CA 19-9 (Antígeno carbohidrato 19-9) U/mL, kU/L
CA 72-4 (Antígeno de cáncer 72-4) U/mL, kU/L
Calcio (Ca) mmol/L, µmol/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/L, µg/mL, mEq/L
Calcitonina (hCT) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Captación Tiroidea %
Carbamacepina µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Carcinoma de células escamosas (SCC) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
CEA - Antígeno carcinoembrionario) µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL
Ceruloplasmina mmol/L, µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Cistatina C mg/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, µg/ml
Cisteína (Cys) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Cistina µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
CK‐MB mass - Creatina quinasa, isoenzima MB ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Cloruro (Cl) mmol/L, mEq/L
Cobre (Cu) µmol/L, µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L , mg/L
Colesterol HDL - Colesterol de lipoproteínas de alta densidad mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colesterol LDL - Colesterol de lipoproteínas de baja densidad mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colesterol Total mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
Colinesterasa nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Complemento C3 g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Complemento C4 µmol/L, g/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/mL
Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) mmol/L, µmol/L, g/L, g/dL, g/100mL, g%, mg/mL, %
Cortisol nmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
Creatina quinasa nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Creatina quinasa-MB (actividad) nkat/l, µkat/l, nmol/(s•L), µmol/(s•L), U/L, IU/L, µmol/(min•L), µmol/(h•L), µmol/(h•mL)
Creatinina mmol/l, µmol/l, mg/dl, mg/100ml, mg%, mg/l, µg/ml
CYFRA 21-1 ng/ml, µg/l, µg/dl, µg/100ml, µg%