We stand with Ukraine. 🇺🇦

Glossary

Title Units of measurement
S100 ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Salicylate mmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Selenocysteine (Sec) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Serine (Ser) µmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Serotonin µmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
Sex hormone‑binding globulin (SHBG) nmol/L, µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L, mg/L
sFlt‐1 - Soluble fms‐like tyrosine kinase‐1 pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Sodium (Na) mmol/L, mEq/L
Soluble Transferrin Receptor (sTfR) nmol/L, mg/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, µg/mL
Squamous cell carcinoma (SCC) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L