We stand with Ukraine. 🇺🇦

Hormones and specific markers

Idioma
Inglés
17-Hidroxiprogesterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
ACTH - Hormona adrenocorticotropa pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Aldosterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL
Alfa-fetoproteína (AFP) µg/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/mL, IU/mL
Androstenodiona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Calcitonina (hCT) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Captación Tiroidea %
Cortisol nmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA sulfato) µmol/L, µg/mL, µg/dL, µg/100mL, µg%, µg/L , mg/L
Eritropoyetina (EPO) mIU/mL, IU/L
Estradiol (E2) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Estriol no conjugado (E3) nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Estrona (E1) pmol/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, pg/mL
Factor de crecimiento insulínico tipo 1 - IGF-I (Somatomedina C) nmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
Glucagón ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, pg/mL
Glucosa mmol/L, µmol/L, mg/dL, mg/100mL, mg%, mg/L, µg/mL
Gonadotropina coriónica humana (hCG) mIU/mL, IU/L
Hormona antidiurética (Vasopresina) pmol/L, ng/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, pg/mL
Hormona antimulleriana (AMH) pmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL
Hormona del crecimiento humano (hGH) mIU/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, µg/mL
Hormona folículo estimulante (FSH) mIU/mL, IU/L
Hormona luteotropa (LH) mIU/mL, IU/L
Insulina pmol/L, µIU/mL, mIU/L
Osteocalcina (OCN) ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Péptido C pmol/L, nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Progesterona pmol/L, nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Prolactina (PRL) μIU/mL, mIU/L, μg/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%
Propéptido natriurético de tipo B N-terminal (NT‐proBNP) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
PTH intacta - Hormona paratiroidea pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, pg/L, ng/L
Serotonina µmol/L, µg/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL
Subunidad β libre de la gonadotropina coriónica humana (βhCG libre) ng/mL, mIU/mL, IU/L
Testosterona nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Tiroxina (T4 total) nmol/L, µg/dL, µg/100mL, µg%, ng/mL, µg/L
Tiroxina libre (FT4) pmol/L, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, pg/mL, ng/mL
Triyodotironina (T3) nmol/L, ng/mL, ng/dL, ng/100mL, ng%, ng/L, µg/L
Triyodotironina libre (FT3) pmol/L, pg/mL, pg/dL, pg/100mL, pg%, ng/dL, ng/L
TSH - Hormona estimulante del tiroides µIU/mL, mIU/L